SHENK.SK

Martin Šechný

Projekty

LearnIT.ke (Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja) IT vzdelávanie 2019
IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie didaktika informatiky, UPJŠ KE 2016
Aliancia pre otvorené vzdelávanie na Slovensku podpora otvorených vzdelávacích zdrojov a verejných licencií CC, GNU GPL 2016
EU Code Week programátorské aktivity počas OSS víkendu 2016
Linux Presentation Day Slovakia popularizácia operačného systému GNU/Linux 2016
Terminologická databáza JÚĽŠ SAV kategória IT 2015
LPI CE kurzy a certifikácie zo znalostí operačného systému GNU/Linux 2014
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity 2013
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie popularizácia otvorených IT technológií 2011
Filozofia, fyzika, matematika a informatika úvahy HTML 56 KB 10.11.2002