SHENK.SK

Martin Šechný

Pochybnosti o kryptomenách

Znova raz prišiel čas kryptomenovej eufórie. Bitcoin dosiahol kurz 40 000 USD/BTC [1] a v médiách je plno optimistických článkov. Pre vyváženie názoru treba pouvažovať aj o pochybnostiach. Základné informácie o kryptomenách sa dajú ľahko nájsť napr. na Wikipédii. [2] Najznámejšia kryptomena je Bitcoin. [3] Blockchain [4] je technológia, ktorá poskytuje pre kryptomenu zabezpečenú decentralizovanú účtovnú knihu, v ktorej sa eviduje história transakcií.

Pozitíva

Prínos kryptomien je hlavne v inovácii. V zmene filozofie finančného systému, princípov a technológie peňazí. Decentralizovaná mena je zaujímavý filozofický koncept. Blockchain je zaujímavý technický koncept. Konkurencia kryptomeny voči tradičným menám vo finančnom systéme urýchľuje zavádzanie rýchlych a okamžitých platieb, na ktoré čakáme roky. Ďalšie charakteristiky kryptomien, ktoré sú prezentované zvyčajne ako pozitívne, sa dajú chápať aj opačne.

Mena

Kryptomena nie je plnohodnotnou menou, ale finančným špekulatívnym derivátom. Hlavný problém je legálnosť kryptomeny. Štát má zákon, ktorý ustanovuje štátnu menu ako (jediné) zákonné platidlo a centrálnu banku ako garanta meny. Niektoré štáty akceptujú kryptomeny, a to len v istej forme – ako menu, ako cenný papier, ako finančný derivát, ako komoditu. Definícia kryptomeny je zatiaľ nejasná. Sú tri základné funkcie peňazí:

Kryptomena má nulovú reálnu hodnotu, keďže ako finančný derivát nemá podkladové aktívum. Aktívum sa nemôže definovať samo sebou z ničoho. Rozlišujme hodnotu a cenu (kurz).

Finančná špekulácia

Kryptomena je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálna algoritmická pyramídová hra (Ponziho schéma) [5]. Blockchain zabezpečuje kontrolu transakcií, aby pravidlá hry ostali nezmenené, aby hra pokračovala s novými hráčmi. Kryptomena nemá reálnu hodnotu. Celková hodnota kryptomeny je suma peňazí, ktoré hráči dali do hry na kúpu kryptomeny. Zjednodušene pre názornosť: jednotková cena = suma peňazí / počet hráčov.

Stablecoin alebo token (kryptomena s pevným kurzom k niektorej reálnej mene) [6] je tradičná pyramídová hra, keď vrch pyramídy zberá vždy rovnakú čiastku reálnych peňazí od nižšieho poschodia.

Boitcoin (a podobné kryptomeny) má obmedzený počet jednotiek, aby pri rastúcej sume peňazí a rastúcom počte hráčov rástla jednotková cena. Cena bitcoinu je zjednodušene prepočítaný počet hráčov. Rastúca cena slúži ako marketing pre lákanie nových hráčov.

Žijúca kryptomena, presnejšie blockchain, spotrebúva elektrinu na zaznamenávanie (overovanie) transakcií. To sa volá dolovanie. [7] Prevádzkovateľ počítačového uzla kryptomeny dostáva odmenu pri dolovaní vo forme nových jednotiek kryptomeny, ktoré musí predať novým hráčom, aby mal na zaplatenie elektriny.

Prečo Bitcoin rastie už tretíkrát práve na Vianoce (2013, 2017, 2020)? Ľudia si chcú urobiť sami sebe radosť a použiť koncoročnú výplatu na investíciu alebo lotériu. Podobne sa predávajú papierové výherné žreby a zľavové kupóny v obchodoch. Ľudia túžia po lepšej budúcnosti.

Viacero analýz tvrdí, že rast kurzu kryptomien v druhom polroku 2017 bol tlačený špekulatívnymi obchodmi robotov a niekoľkými podvodmi s cieľom "zarobiť". Kryptomenové investičné firmy, kryptomenové burzy produkujú veľa marketingu, sľubujú nekonečné zárobky.

Blockchain

Bitcoin a Blockchain sú ako blíženci. Blockchain je inovatívne technické riešenie, na ktorom kryptomena beží. Kryptomena je len jedno použitie pre blockchain. Použití je habadej. Blockchain sa stal módnym a každý ho chce – aj politici, lebo môžu míňať viac verejných peňazí na akože užitočné veci pre občanov. Väčšina týchto nápadov je somarina. Dôvod: blockchain je zložité riešenie a má veľkú spotrebu energie.

Spotreba energie

Aj pri zvážení spotreby IT pre doterajšie bankové systémy je spotreba energie pre kryptomeny (blockchain) hrozne veľká. [8] [9] Náklady na spotrebu energie sa musia vyrovnávať rastúcim kurzom kryptomeny do nekonečna, čo budí zdanie, že kryptomena je automaticky proti-inflačná. Je to len zdanie. Ekonomický model kryptomeny je nezmyselný. Ibaže by to bola pyramídová hra, potom to dáva zmysel. [10] [11]

IT

Ľahko sa dá z historických grafov zistiť, aký kurz je pre dolovačov kryptomeny rentabilný. Keď kurz klesne hlboko, dolovači krachujú. V čase nízkeho alebo stabilného kurzu sa internetom šíri masívny kryptomenový marketing (spam). Keď kurz rastie exponenciálne, dolovači vo veľkom nakupujú počítačovú techniku.

Webdizajnéri stále viac využívajú sledovanie správania sa používateľa webového prehliadača, zberajú osobné údaje používateľa, využívajú a zneužívajú ich na cielený marketing. Dnešný trend vo webdizajne je zarábať na používateľoch. Používateľ pozerá bezplatný obsah s reklamou, alebo platený obsah bez reklamy. Jedným z technických riešení je využívať procesor a energiu klientskeho počítača (používateľa) na dolovanie kryptomeny, pričom odmena za dolovanie sa pripíše prevádzkovateľovi webu alebo webdizajnérovi. Ak používateľ nie je o tom informovaný, je to navyše neetické. Naštastie, moderné webové prehliadače blokujú nebezpečný obsah na webe, sledovanie, agresívne reklamy, aj dolovanie kryptomien. Teda ak si to používateľ nastaví.

Finančné riziko

Významný faktor, prečo v roku 2020 kryptomeny rástli, je akceptácia kryptomien niekoľkými fin-techmi a vraj aj inštitucionálnymi investormi. Keď raz táto hra padne, čaká nás divoká finančná kríza. Inštitucionálni investori by mali mať dobre nastavené pravidlá, aby ich investície boli bezpečné. Rast kurzu kryptomeny má často exponenciálnu tendenciu. To je typický znak finančnej bubliny. Investovanie do kryptomien, najmä s cieľom zaistenia proti nestabilite a inflácii, je toxickou investíciou!

Literatúra

[1] https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg2920ztgSzm1g10zm2g25zv

[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kryptomena, https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency

[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin, https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Blockchain, https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain

[5] https://sk.wikipedia.org/wiki/Ponziho_schéma, https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Stablecoin

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#Mining

[8] https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/05/energy-cost-of-mining-bitcoin-more-than-twice-that-of-copper-or-gold

[9] https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

[10] https://www.coindesk.com/bitcoin-miner-revenue-november-2020

[11] https://coinmarketcap.com/headlines/news/bitcoin-miner-revenue-th-s-new-record-high-2020/

08.01.2021