SHENK.SK

Martin Šechný

Aktuálne

en
sk

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska pre roky 2019 – 2030 diskusia (platforma.slovensko.digital)

Diskusia k zmenám v školstvenávrhy a pripomienkovanie

Stop DRM in HTMLDefective by design


IT kurzy, GNU/Linux, UNIX, virtualizácia, siete, programovanie, webdizajn, otvorené riešenia, IT vo vzdelávaní a vede, učebné texty, popularizácia fyziky